Marian Piecha

Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Inwestycji
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy

Marian Piecha ukończył inżynierię lądową na Politechnice w Brnie. Ukończył studia doktoranckie na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Następnie uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Nowojorskim w Pradze.

W 2008 r. został dyrektorem Departamentu Przedsiębiorczości i Inwestycji w MIT. W latach 2013-2014 był dyrektorem generalnym agencji CzechInvest. Od 2014 r. był dyrektorem Departamentu Wsparcia MŚP w MIT. 1 lutego 2018 r. został mianowany wiceministrem odpowiedzialnym za Sekcję Funduszy UE. Ponadto wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze i jest członkiem dwóch rad uniwersyteckich.