Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
13:00‑13:45 - Scena Debat 3

Obszary bilateralnej współpracy
Forum Gospodarcze Polska-Arabia Saudyjska

Gospodarka