Jerzy Drożdż

Ambasador - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Od 2103 Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej. Wcześniej Zastępca Szefa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w randze Ambasadora
(2004-2013). Konsul Generalny RP w Lille (1995-1999) Konsul Generalny RP w Belgii i w Luksemburgu (1999-2002)