Krzysztof Płomiński

Doradca Dyplomatyczny
Krajowa Izba Gospodarcza

Emerytowany dyplomata – ambasador ad personam, były dyrektor i dwukrotny wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował na placówkach w Libii, Jordanii, pełnił funkcję ambasadora RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Podczas jego misji w Bagdadzie Polska podjęła się reprezentowania interesów USA w Iraku, a w Rijadzie był pierwszym polskim ambasadorem Amb. Płomiński jest doradcą dyplomatycznym Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie
oraz współfundatorem Fundacji Inicjatywa Polsko-Arabska.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu ekonomii i polityki zagranicznej w regionie Bliskiego Wschodu, wykładowca akademicki i komentator. W 2019 roku opublikował książkę “Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora”.
Amb. Płomiński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, a także medalami saudyjskimi i amerykańskimi.