Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
11:00‑11:45 - Scena Debat 3

Energetyka
Forum Gospodarcze Polska-Arabia Saudyjska

Energetyka i ekologia

Arabia Saudyjska jest jednym z największych producentów ropy naftowej na świecie, a Polska ma znaczące zapotrzebowanie na ten surowiec. Współpraca w sektorze energetycznym, w tym w zakresie dostaw ropy naftowej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, może przynieść korzyści obu krajom.