Daniel Rełkowski

Dyrektor Finansowy
Press Glass Holding SA

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Stosunków Międzynawowych oraz Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Restrukturyzacji i Naprawy przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej (SGH)
oraz studiów z zakresu Rachunkowości i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim.

Absolwent również studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie w zakresie wyceny nieruchomości. Od samego początku kariery zaangażowany w zarządzanie finansami przedsiębiorstw w dużych polskich i zagranicznych podmiotach oraz międzynarodowych korporacjach, w tym w firmie Hewlett Packard oraz Guardian Glass (Koch Group). Uczestniczył w realizacji i rozliczaniu dużych projektów inwestycyjnych w branży produkcyjnej.