Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
15:30‑16:15 - Scena Główna

EU ETS, uprawnienia CO2 –
finansowy instrument spekulacyjny
czy skuteczny środek
na zeroemisyjną transformację EU

Energetyka i ekologia

Wprowadzony w 2005 r. system handlu emisjami Unii Europejskiej (EU-ETS) stanowi podstawę największego jak dotąd na świecie rynku emisji dwutlenku węgla. Jest to główny element polityki klimatycznej w UE, mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakładów energetycznych i przemysłowych, a także z wewnątrz europejskiego ruchu lotniczego.

Nagranie z transmisji