Władysław Mielczarski

Profesor
Politechnika Łódzka

Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej posiada ponad 40 letnią praktykę w elektroenergetyce, włączając w to 10 lat pracy zagranicą w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapur. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu rynków energii elektrycznej stanie Victoria w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce.

Dwukrotnie był doradcą rządu RP. W latach 1999-2001 przygotowuje projekt polskiego rynku energii elektrycznej a w latach 2005-2007 program konsolidacji energetyki. W latach 2007-2011 pełni funkcję European Energy Coordinator w DG Energy w Komisji Europejskiej Jest założycielem międzynarodowej konferencji “European Energy Markets”, a jego dorobek publikacyjny obejmuje 12 książek i wydań specjalnych, 21 rozdziałów w książkach, 45 artykułów w pismach naukowych oraz ponad 200 referatów. Otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za programy komputerowe optymalizujące pracę systemu elektroenergetycznego. Jest członkiem IEEE (Life Member).
Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.