Tomasz Jan Siwak

Wiceprezes
Instytut Gospodarki Narodowej

Niezależny ekspert w dziedzinie energetyki oraz europejskiego systemu handlu emisjami,
wiceprezes w Instytucie Gospodarki Narodowej, w przeszłości wieloletni członek zarządów firm energetycznych m. in. wiceprezes zarządu ENEA S.A. ds. handlowych, wiceprezes Enea Wytwarzanie ds. strategii rozwoju oraz ds. finansowych (odpowiedzialny za funkcjonowanie, rozwój oraz strategię Grupy ENEA w zakresie OZE; autor koncepcji zamiany w przyszłości w Grupie Enea wyeksploatowanych węglowych bloków energetycznych na niskoemisyjne źródła gazowe),
prezes zarządu Enea Nowa Energia oraz prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Członek Rady Programowej OZE Power. W latach 2005-2007 pełnił funkcję szefa nieruchomości biurowych
i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Następnie był dyrektorem warszawskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego
(2007-2009). Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2009-2010. W latach 2010-2015 Prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom S.A. W latach 2015-2017 wiceprezes BGK Nieruchomości - odpowiedzialny za stworzenie pierwszego w Polsce Funduszu Mieszkań na Wynajem Banku Gospodarstwa Krajowego.