Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
11:00‑11:45 - Scena Debat 2

12 mld metrów sześciennych gazu
z własnego wydobycia, czyli jak ORLEN zwiększy bezpieczeństwo energetyczne

Energetyka i ekologia

Uczestnicy panelu podejmą zagadnienia związane z rolą gazu ziemnego w transformacji energetycznej w Polsce. Zaprezentowane zostaną cele ogłoszone w Strategii PKN ORLEN2030 dotyczące wzrostu łącznego wydobycia gazu przez koncern z własnych złóż do 12 mld m sześc. Podjęta będzie próba oceny stanu obecnego i przyszłości własnego wydobycia gazu ziemnego, w tym ze źródeł krajowych oraz wyzwań, które stoją przed sektorem upstream w najbliższych latach. Dyskusja zostanie osadzona w kontekście polityki surowcowej polskiego państwa a także możliwości związanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii oraz sztucznej inteligencji, które rewolucjonizują proces poszukiwań oraz wydobycia gazu ziemnego.