Jacek Blicharski

Profesor uczelni
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. inż. Jacek Blicharski, prof. AGH pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej od 1999r. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, autor i współautorem 4 książek, w zakresie górnictwa naftowego i gazownictwa.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Zastępca kierownika Katedry Inżynierii Gazowniczej, kierownik studiów podyplomowych: "Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne". Współpraca z przemysłem górniczym, udział w pracach naukowo-badawczych zlecanych z przemysłu dotyczących podziemnego magazynowania gazu t.j.:PMG Wierzchowice, PMG Husów i in.