Janusz Radomski

Członek Zarządu
PGNiG Upstream Polska Sp. z o.o.

Janusz Radomski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 1993 roku oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 1997-2007 związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami z branży naftowo-gazowej, w tym PKN ORLEN S.A., Lotos S.A., PGNiG S.A. oraz GAZ SYSTEM S.A.
W latach 2008-2011 zajmował kluczowe stanowiska w CP Energia S.A. (obecnie DUON SA),
2012-2014 Prezes Zarządu - PGNiG Technologie S.A.
2016-2017 CEO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomocy Dydaktycznych i Wyposażenia (COBRABiD) oraz Biuro Badań i Certyfikacji (COBRABiD-BBC).
2017-2020 – Prezes – Orlen Upstream Sp. z o.o.
2021-2023 – Prezes – Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. 2023- Członek Zarządu PGNiG Upstream Polska Sp. z o.o.

Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, a także duże doświadczenie w nadzorze nad spółkami. Pan Radomski przez blisko 20 lat był członkiem rad nadzorczych w 9 spółkach.