Tomasz Jan Siwak

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję szefa nieruchomości biurowych
i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie był dyrektorem warszawskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego
(2007-2009). Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2009-2010. W latach 2010-2015 Prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom S.A. W latach 2015-2017 wiceprezes BGK Nieruchomości.
Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. (2017-2018).

Od 2018 r. wiceprezes Enea Wytwarzanie ds. Strategii Rozwoju, jednocześnie pełniący obowiązki wiceprezesa ds. finansowych. Odpowiedzialny za funkcjonowanie, rozwój oraz strategię Grupy Enea w zakresie OZE. Autor koncepcji zamiany w przyszłości w Grupie Enea wyeksploatowanych węglowych bloków energetycznych na niskoemisyjne źródła gazowe. Członek Rady Programowej OZE Power. Wiceprezes w Instytucie Gospodarki Narodowej (2020 r.). Prezes Zarządu Enea Nowa Energia (2020 r.).