Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
13:30‑14:05 - Scena Idei

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w regionie Trójmorza

Energetyka

Nagranie z transmisji