Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
13:00‑13:45 - Scena Debat 1

Strategia wzrostu polskich przedsiębiorstw w dobie aktualnych wyzwań i dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego i geopolitycznego

Gospodarka

W trakcie panelu przedyskutujemy elementy, które obecnie mogą zyskiwać lub tracić na znaczeniu w prowadzeniu biznesu międzynarodowego, w tak dynamicznie zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym. Zastanowimy się nad możliwościami wsparcia zarówno dojrzałych jak i aspirujących przedsiębiorców, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na zagranicznych rynkach w obliczu aktualnych wyzwań gospodarczych.

Nagranie z transmisji