dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za badania i rozwój, innowacje i inwestycje

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych w obszarze zarządzania innowacjami. Pracował w administracji publicznej m.in. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w spółkach takich jak Zakłady Górniczo–Metalowe Zębiec, H. Cegielski Poznań, ARP E-Vehicles. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty Polyolefins S.A. Wiceprezydent Fertlizers Europe.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych w czasopismach branżowych i publikacji książkowych.