Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 2 (23.06.2022)
17:00‑17:45 - Scena Debat 2

Raport o Trójmorzu/V4 Instytutu Sobieskiego

Polityka, bezpieczeństwo

Nagranie z transmisji