Jan Macháček

Publicysta i muzyk

Jan Macháček jest czeskim publicystą i muzykiem. Zajmuje się sprawami politycznymi, gospodarczymi, europejskimi i geopolitycznymi. Obecnie publikuje swoje felietony w czeskim dzienniku "Lidové noviny" oraz pisze codzienną kolumnę internetową "Monitor JM". Prowadzi również analizy dla czeskich stacji radiowych i telewizyjnych. W 2015 r. został przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Polityki i Społeczeństwa. Bierze udział w ustalaniu strategii i programu działania tego think tanku, a także w organizowaniu debat i konferencji na różne tematy polityczne i gospodarcze. W latach 2011-2015, jako przewodniczący Rady, brał udział w tworzeniu programu Biblioteki Vaclava Havla.