Juraj Marusiak

Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk

Juraj Marusiak - ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie w zakresie historii - języka słowackiego i literatury (1994). Od 1996 r. pracuje jako pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień doktora. Jego badania koncentrują się na historii Słowacji XX wieku oraz na problematyce stosunków międzynarodowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. W latach 2002-2003 odbył stypendium im. Lane'a Kirklanda w Warszawie (Polska) na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Studia Wschodnioeuropejskie.