Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
12:00‑12:45 - Scena Debat 2

Popularyzacja robotyki
wśród młodzieży jako element
promowania Polski na świecie

Nauka

Popularyzacja robotyki wśród młodzieży może być skutecznym narzędziem promowania Polski na świecie, zarówno pod względem technologicznym, jak i edukacyjnym. Robotyka jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie i ma duże znaczenie dla przemysłu i innowacji. Zaangażowanie Polski w nowoczesne technologie może potencjalnie przyciągać uwagę inwestorów, partnerów biznesowych i naukowych z innych krajów. Organizacja międzynarodowych spotkań, warsztatów czy wymiany młodzieży z zakresu robotyki może służyć jako platforma do nawiązywania kontaktów między młodymi ludźmi z różnych krajów, które przerodzą się we współpracę i wymianę wiedzy, co przyczynia się do promocji Polski jako kraju otwartego i innowacyjnego.

Nagranie z transmisji