Mateusz Kapica

Koordynator projektu Liga Robotów
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Od 2016 roku jestem członkiem, a od 2018 roku mentorem drużyny robotycznej Spice Gears Team 5883, która odniosła liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Od 2019 roku zawodowo zajmuję się edukacją w dziedzinie robotyki oraz organizacją turniejów, szkoleń i wydarzeń w tym zakresie.
Aktualnie pełnię funkcję koordynatora w projekcie Liga Robotów.