Sebastian Górecki

Główny Specjalista ds. Cyfryzacji
Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny

Założyciel i pomysłodawca Inteligentnych Uli.
Specjalista ds. Cyfryzacji w Łódzki Instytut Technologiczny - Siec Badawcza Łukasiewicz.
Finalista w ogólnopolskim konkursie Studencki Nobel, Microsoft Imagine Cup, Cisco Global Problem Solver. Były członek Lodz Solar Team, zespołu opracowującego pierwsze polskie pojazdy napędzane energią słoneczną, a także projektu "Gateway The Things Network".