Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 2 (18.11.2022)
10:00‑10:45 - Scena Główna

Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę?

Wyzwania społeczne

W dyskusjach na temat walki z inflacja pojawiają się głosy, że transfery finansowe
w ramach programów społecznych przyczyniają się do pogłębiania zjawiska inflacji. Z
kolei niektórzy zamiast wypłaty czternastej emerytury proponują dwukrotną waloryzację
świadczeń emerytalno-rentowych. Uczestnicy panelu będą dyskutować na temat
realizacji polityki społecznej w dobie inflacji i odpowiedzą na pytanie, czy państwu
polskiemu dalej opłaca się inwestowanie w rodzinę.

Nagranie z transmisji