Ewa Leniart

Wojewoda Podkarpacki

Ewa Leniart urodziła się w 1976 r. w Dylągówce w województwie podkarpackim.

W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 2015 – 2019 była Wojewodą Podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. Z dniem 13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.