dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

Instytut Finansów

Doktor nauk o polityce i administracji oraz socjolog. Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych w zakresie: Administracja i Finanse Publiczne (SGGW), Badania Marketingowe (SWPS), Zarządzania Marką (SGH) i Historia Sztuki (Collegium Civitas). Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze (w tym jako kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki), analityczne, eksperckie i edukacyjne oraz w samorządzie terytorialnym (8 lat radna powiatu). Autorka 30 artykułów w czasopismach i monografiach naukowych krajowych i zagranicznych, jednej książki oraz współredaktorka naukowa dwóch. Współautorka ekspertyz w zakresie różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in. transformacja energetyczna, polityka alkoholowa, handel na rynku spożywczym, wyzwania epidemiczne, rola państwa w kryzysie, płatności gotówkowe i bezgotówkowe, rynek farmaceutyczny, dziedzictwo kulturowe a rozwój. Występowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współpracowała jako ekspert z następującymi instytucjami: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Jagielloński, Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Narodowy Instytut Dziedzictwa i inne. Członek rady programowej Instytutu Nowej Europy. Ekspertka w dziedzinie badań społecznych oraz polityki publicznej, ze szczególną specjalizacją w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego, evidence-based policy, zaufania społecznego, dziedzictwa kulturowego, tożsamości, turystyki i samorządu terytorialnego.