Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
13:00‑13:45 - Scena Debat 2

Możliwości rozwoju rynku kapitałowego

Gospodarka

Wojna na Wschodzie znacząco wpłynęła na otoczenie rynku kapitałowego, indeksy oraz skłonność do inwestowania. Jakie są obecnie możliwości i kondycja polskiego rynku kapitałowego, jego podstawowe wskaźniki, trendy i prognozy? Jaka jest rola rynku kapitałowego w rozwoju polskiej gospodarki i jakie ma znaczenie dla stabilności systemu zabezpieczenia społecznego. Czy aktywność inwestorów wpływa na poziom bezpieczeństwa i wiedzy ekonomicznej? Czym jest Innowacyjna Giełda? Jak ożywić rynek kapitałowy w Polsce?

Nagranie z transmisji