Grzegorz Zawada

Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych jako analityk a następnie Dyrektor ds. nowych inwestycji. Z NFI przeszedł do działu doradztwa finansowego międzynarodowej firmy konsultingowej Deloitte, gdzie realizował projekty doradcze dla inwestorów polskich i zagranicznych.

W 2000 roku rozpoczął prace w grupie Erste Banku, gdzie początkowo odpowiadał za analizy polskiego rynku akcji jako Dyrektor Departamentu Analiz w domu maklerskim Erste Securities Polska. W 2004 roku przejął obowiązki dyrektora finansowego Erste Securities Polska, by w roku następnym dołączyć do Zarządu firmy. Był odpowiedzialny za finanse, działalność operacyjną i analizy.

W latach 2007-2011 pracował w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz banków Nomura, RBS i HSBC.

W 2011 roku dołączył do zespołu PKO Banku Polskiego obejmując stanowisko Dyrektora Domu Maklerskiego. Pod jego kierownictwem Dom Maklerski stał się wiodącą instytucją na polskim rynku kapitałowym, uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2014 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za strategię i rozwój działalności GPW, w szczególności za rozwój produktów i relacje z klientami. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bondspot, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz przedstawicielem GPW w Radzie WIBOR. W przeszłości pełnił również funkcję członka rad nadzorczych spółek giełdowych.

W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu ds. Finansowych w Polskim Funduszu Rozwoju, zaś w latach 2017-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość inwestycyjną w domu maklerskim Noble Securities.

W 2019 roku pracował na giełdzie papierów wartościowych Tadawul w Arabii Saudyjskiej, gdzie odpowiadał za wdrażanie strategii i zarządzanie wynikami jako Head of Strategy and Corporate Performance.

Od 1 września 2019 roku jest Dyrektorem Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.