Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP S.A.

Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach 1989 – 2002 asystent w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 1989 – 1990 Radca w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. W latach 1995 – 2002 Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektor Zarządzający w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ, 2013 - 2014 Dyrektor, a następnie Wiceprezes w IDM S.A., 2015 – 2017 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., 2017 - 2018 Prezes Zarządu PGE Dom Maklerski.
Współautor podręcznika "Zarządzanie - teoria i praktyka" pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.