Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
16:30‑17:15 - Scena Debat 1

Media a racja stanu

Polityka

Czy ukazujące się w Polsce media są zobowiązane do reprezentowania racji stanu RP?
Czy zagrożenie militarne związane z wojną za naszą wschodnią granicą nakłada na polskie media większe obowiązki?
Czy rolą mediów jest ochrona czytelników/ odbiorców/ widzów przed atakami hybrydowymi w przestrzeni publicznej?

Nagranie z transmisji