Piotr Grochmalski

profesor Akademii Sztuki Wojennej
Gazeta Polska

Piotr Grochmalski - korespondent wojenny, analityk, geopolityk geostrateg, profesor Akademii Sztuki Wojennej. Był korespondentem wojennym na Litwie, w Afganistanie, Armenii i Czeczenii.
Badał rozpad Związku Sowieckiego.

Jest analitykiem zajmującym się bezpieczeństwem międzynarodowym - w tym głównie obszaru byłego Związku Sowieckiego i Chin - profesor Akademii Sztuki Wojennej.