Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
17:30‑18:15 - Scena Debat 1

Instytucje wspierające rozwój Trójmorza w celu szybszej i efektywniejszej integracji społecznej, politycznej i gospodarczej na wzór koncepcji Wspólnoty Narodów wg Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana

Polityka, bezpieczeństwo

“Instytucje wspierające rozwój Trójmorza w celu szybszej i efektywniejszej integracji społecznej, politycznej i gospodarczej na wzór koncepcji Wspólnoty Narodów wg Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana” jest próbą włączenia się w dyskusję i zaproponowanie konkretnych rozwiązań praktycznych, które mają wspierać Inicjatywę Trójmorza (3SI, Three Seas Initiative). Ważnym celem jaki ma zostać osiągnięty jest rozpoczęcie operacjonalizacji i pracy nad konkretnymi rozwiązaniami mającymi wspomóc kształtowanie się stabilnych instytucji dla Inicjatywy Trójmorskiej i Trójmorza. Ważnym i godnym zauważenia jest fakt, że przedstawione przez nas rozwiązania są zgodne z duchem Wspólnoty Narodów zachowujących swoją podmiotowość. Ważnym inspiratorem jest dla nas postać Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana i jego koncepcji Wspólnoty Narodów Europy. Pragniemy jednak nie przedstawić teoretycznego i ideologicznego założenia, ale praktyczne rozwiązania w przestrzeni społecznej, gospodarczej i politycznej.

Nagranie z transmisji