Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana

Jest profesorem finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i autorem ok. 150 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych. Wykłada na uczelniach w USA i Indiach. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w praktyce życia gospodarczego zasiadając w zarządach takich instytucji jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Inteligo Bank, PKO BP, AIG Bank Polska.

Był ekspertem ds. ekonomicznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także w Biurze Analiz Sejmowych oraz przy Komisji Europejskiej. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce. Jest prelegentem na różnych krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz komentatorem życia gospodarczego i społecznego w różnych mediach w Polsce i na świecie. Jest Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego i gospodarczego idee Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana, między innymi poprzez działający od początku 2021 r. Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego, który kształci Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej dla potrzeb praktyki.