Tomasz Pysiak

Dyrektor Zarządzający Uniwersyteckie Konsorcjum Solidaryzmu Społecznego

Jest socjologiem, politologiem i nauczycielem akademickim w Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi m. in. we Włoszech oraz w Turcji. Zajmuje się geopolityką i realizacją myśli chrześcijańsko- społecznej w praktyce. Jest autorem kilkunastu prac naukowych w tym publikacji międzynarodowych. Jako praktyk życia społecznego prowadzi badania i realizuje projekty społeczne i gospodarcze. Jest dyrektorem zarządzającym Uniwersyteckiego Konsorcjum Solidaryzmu Społeczno- Gospodarczego które Europejska Uczelni Społeczno- Techniczna im. Sługi Bożego Współtworzy z Instytutem Myśli Schumana. Jest członkiem Instytutu Myśli Schumana. W kręgu jego zainteresowań leży Integracja Krajów Trójmorza i ich wpływ na rzeczywistość społeczną, gospodarczą i polityczną. Współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi starając się rozwijać nie tylko współprace międzynarodową ale i rozwój regionalny.