Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
11:00‑11:45 - Scena Debat 2

Dokąd nas zaprowadzi
zielona transformacja?

Energetyka i ekologia

Unia Europejska odpowiada za emisję niecałych 9 proc. dwutlenku węgla dostającego się co roku do atmosfery na całym świecie. Jednocześnie UE jest światowym liderem w rozwoju polityki klimatycznej – wprowadzaniu regulacji, które mają ograniczyć wielkość produkcji CO2. Europejski Zielony Ład ma doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii w 2050 r. Koszt tego programu – 7 bln euro. Jaki efekt przyniesie wydatkowanie tak ogromnej sumy?

Nagranie z transmisji