Wojciech Kałuża

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju Obszar zarządzania: Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: rozwoju, innowacji i informatyzacji, strategii oraz zarządzania energią. Tytuł magistra uzyskał na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, uzyskał tam tytuł licencjata politologii oraz Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie,
gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration.

W latach 2018 – 2022 był Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, sprawował nadzór nad Departamentami tj.: Funduszy Europejskich, Rozwoju i Transformacji Regionu, Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a także Turystyki oraz Sportu. Posiada doświadczenie zarówno w administracji publicznej i samorządowej, jak również bogate doświadczenie menadżerskie,
w przedsiębiorstwach komercyjnych. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju JSW S.A. pełni od dnia 15 grudnia 2022 r.