Stanislaw Barański

Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej
PKN ORLEN

Z Grupą ORLEN związany od początku 2015 roku. Odpowiada za strategię dekarbonizacji
oraz inne plany i działania ESG Grupy ORLEN, w tym strategię zrównoważonego rozwoju.