Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
13:00‑13:45 - Scena Debat 1

Cyfrowa transformacja gospodarki – gdzie jesteśmy?

Gospodarka

Polska gospodarka, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, skupia się na cyfrowej transformacji w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności. W ostatnich latach Polska dokonała znacznego postępu w obszarze cyfryzacji i technologii informatycznych. Cyfrowa transformacja jest procesem ciągłym, który wymaga długoterminowej strategii i inwestycji. Polska nadal ma wiele wyzwań do pokonania, takich jak zapewnienie równego dostępu do technologii dla wszystkich regionów i grup społecznych, ochrona prywatności danych, rozwijanie odpowiednich kompetencji cyfrowych oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

Nagranie z transmisji