Jarosław Smyła

Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Innowacyjnych
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, specjalność: Zarządzanie i ochrona środowiska. W 2018 roku w Głównym Instytucie Górnictwa uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska. Od 2007 roku pracownik Łukasiewicz – EMAG, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, następnie adiunkta.

Kierownik i współwykonawca krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych oraz prac wdrożeniowych. Działalność naukowa skoncentrowana na obszarach: miernictwa przemysłowego, zrównoważonej gospodarki, energetyki.