dr Piotr W. Zawadzki

Ekspert Operacyjny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekspert wewnętrzny w Dziale Zarządzania Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Adiunkt na WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista, dydaktyk, uczestnik projektów badawczych i autor publikacji z obszaru rynku pracy, integracji europejskiej, polityk publicznych. Bierze udział w wewnętrznych projektach a przede wszystkim w procesach realizowanych przez NCBR, związanych z obszarem nauk społecznych w ścisłym połączeniu z ICT
(HR, edukacja, logistyka, marketing – AI, ML, VR/AR, NLP).