Grupa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski 

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ogranicza negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. O 32 proc. udało się ograniczył emisję CO2 – z 114,5 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w 2019 r. do 77,9 tys. w 2020 r. Zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc. i wyraźnie zmniejszyły się wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. Stało się tak m.in. dzięki przyśpieszeniu cyfryzacji i przenoszeniu relacji z klientami do świata cyfrowego. 


Na spadek emisji wpłynęło pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych i projekty modernizacyjne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. PKO Bank Polski rozpoczął również uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych. 


Bank wdrożył Politykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), dzięki której chce sukcesywnie zwiększać udział grupy w finansowaniu OZE. W szczególności koncentruje się na finansowaniu projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatraków. Będzie angażował się też kapitałowo w związane z tym projekty. Na początku 2021 r. PKO TFI uruchomiło fundusz PKO Energii Odnawialnej – FIZAN, który przewiduje nabywanie i zbywanie spółek związanych z OZE, zlokalizowanymi w Polsce. PKO Bank Polski chce zainwestować w funduszu nawet 500 mln zł. 


Na koniec 2019 r. zaangażowanie bilansowe banku związane z zielonymi branżami wynosiło 0,98 proc. wobec 0,52 proc. w sektory wysokoemisyjne. Zaktualizowana w 2020 r. polityka kredytowa PKO Banku Polskiego dla sektora energii wysokoemisyjnej zaostrzyła kryteria finansowania oraz objęła szerszy zakres przedsiębiorstw, w tym branżę okołowęglową. Bank będzie również stopniowo redukować swoje zaangażowanie w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego. 


PKO Bank Polski oferuje produkty finansowe wspierające ochronę środowiska, w tym kredyty termomodernizacyjne czy Ekopożyczka na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Klientom korporacyjnym proponuje gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą posłużyć do zabezpieczenia kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne. 

Więcej informacji na stronie www