PKO Bank Polski wspiera zieloną transformację polskiego systemu energetycznego

Sektor finansowy odgrywa kluczową rolę we wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii. PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego angażuje się w zielone projekty, szczególnie w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej. W portfelu ma ponad 2 mld zł kredytów udzielonych na przedsięwzięcia z obszaru OZE.

PKO Bank Polski obserwuje rosnące zainteresowanie finansowaniem zielonych projektów, w szczególności w obszarze wielkoskalowej fotowoltaiki. Dużą popularnością cieszą się także długoterminowe umowy PPA (ang. Power Purchase Agreement), czyli umowy dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą). PKO Bank Polski, jako sprawdzony partner w kredytowaniu zielonych inwestycji,  konsekwentnie realizuje swoją politykę finansowania OZE i zwiększania zaangażowania w transformację polskiego systemu energetycznego.

Finansowanie projektów z obszaru energetyki wiatrowej

W grudniu 2021 roku PKO Bank Polski podpisał z firmą z grupy VSB umowę na finansowanie projektu Parku Wiatrowego Baranów-Rychtal o wartości 228,6 mln zł. W jej ramach zainstalowanych zostanie 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42,6 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na 2023 rok. Bank działając w konsorcjum instytucji finansowych podpisał również umowę z firmą z grupy Polenergia na finansowanie projektu Farmy Wiatrowej Grabowo. Obejmuje ona zainstalowanie 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 megawatów. Uruchomienie farmy jest planowane na IV kwartał 2023 roku, a kwota finansowania to 216 mln zł, w tym udział PKO Bank Polskiego to 72 mln zł.

PKO Bank Polski znalazł się także w konsorcjum banków, które udzieliły kredytu inwestycyjnego o wartości 138 mln zł spółce PAK PCE Fotowoltaika, należącej  do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Kredyt sfinansował budowę farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp – jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, w dodatku jednej z kilku w Polsce finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA. Farma powstała na terenie Wielkopolski.

Kolejnym projektem sfinansowanym  przez PKO Bank Polski w konsorcjum z innymi bankami jest portfel OZE należący do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie o wartości 479 mln zł zostało przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW, które wygrały aukcje OZE.

Finansowanie projektów fotowoltaicznych

PKO Bank Polski znalazł się też w konsorcjum banków, które sfinansują portfel elektrowni słonecznych Grupy R.Power, największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Zgodnie z umową, finansowanie o wartości 864 mln zł zostanie przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE.

 

Bank współfinansuje również budowę Farmy Zwartowo, największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma zlokalizowana na Pomorzu będzie miała powierzchnię 300 ha. Inwestycja zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

W ostatnim czasie PKO Bank Polski podpisał umowę kredytu z hiszpańską grupą Q-Energy. Finansowanie o łącznej kwocie 92,245 mln EUR przeznaczone będzie na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice (woj. dolnośląskie). Łączna moc instalacji powstającej farmy fotowoltaicznej ma osiągać 113 MWp (87 Mwac), co sprawia, że będzie jedną z największych w Polsce. Wyprodukowana przez nią energia będzie sprzedawana grupie Amazon w oparciu o długoletnią umowę cPPA (ang. corporate power purchase agreement), czyli umowę zakupu energii elektrycznej od wytwórcy z OZE.

Bank świadomy znaczenia i roli ESG

 

PKO Bank Polski dąży do osiągnięcia celów biznesowych w taki sposób, aby wpływ jego działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne był śladowy. W 2020 roku bank rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii. W 2021 roku bank przyjął ambitne cele krótkookresowe dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2, uzgodnione z celami porozumienia paryskiego. Podjął również zobowiązania dotyczące zmiany portfela.
W ubiegłym roku PKO Bank Polski już zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. r/r, a jego udział w sumie bilansowej banku był 3,5-krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego.

Bank prowadzi raportowanie według standardów Carbon Disclosure Project przy zastosowaniu rekomendacji TCFD. PKO Bank Polski chce również wspierać startupy działające w obszarze zielonych technologii i zaprosić je do współpracy przy wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w swojej codziennej działalności. W tym celu objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla tego typu startupów „Poland ClimAccelerator”. Sieć akceleracyjna ClimAccelerator to efekt działalności EIT Climate-KIC, lidera europejskich innowacji klimatycznych. Operatorem akceleratora na rynku polskim jest Accelpoint.