Przestrzenie
wolności
8. edycja Kongresu 590
Warszawa, Tor Służewiec
21-22 czerwca 2023

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Andrzej Duda
8. edycja Kongresu 590 pod hasłem
„Przestrzenie wolności”
Wojna na Ukrainie i związane z nią zmiany geopolityczne na nowo zdefiniowały pojęcie wolności, wskazując ogrom zagrożeń i uświadamiając nam istotę koordynacji działań krajów i sojuszy jako jedynej drogi obrony wspólnych wartości gwarantujących prawo każdego narodu do niepodległości.
Wśród oficjalnych gości 8 edycji znajdą się między innymi: Anders Fogh Rasmussen, były Sekretarz Generalny NATO; gen. Sir Richard Shirreff, zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO Europa, autor bestsellera „2017. Wojna z Rosją”; Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i założycielka Instytutu im. Hannah Arendt; Bryan Caplan, profesor ekonomii na George Mason University i autor bestsellera „Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci”; Bjørn Lomborg, duński naukowiec i ekolog; Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska; prof. Andrzej Zybertowicz, gen. Roman Polko; prof. Władysław Mielczarski, ekspert ds. energetyki; ks.prof. Waldemar Chrostowski ,teolog; prof. Jacek Hołówka, filozof i etyk; Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha; Tomasz Sakiewicz, Redaktor Naczelny „Gazety Polskiej”, Marek Dietl, Prezes GPW; Luc Ferry, filozof , były Minister edukacji Francji.

Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna wkrótce
Obszary tematyczne nadchodzącej 8. edycji Kongresu 590 nakreślone zostały poprzez aktualną sytuację Polski oraz krajów wolnego świata i koncentrować będą się wokół nowych wyzwań, szans rozwojowych, wyznaczenia nowych kierunków działania, a także zacieśnianiu relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami, dla których wartością nadrzędną jest wolność.
Obszary tematyczne 8. edycji
1.

Polityka

Relacje polityczne w ostatnich miesiącach wojny na Ukrainie pokazały skomplikowaną mozaikę interesów geopolitycznych. Poza ideą silnego Trójmorza jako fundamentu wzajemnego bezpieczeństwa w regionie wspieranym przez NATO, kluczowa jest ciągła redefinicja polityki globalnej. Pytania o geopolityczny punkt ciężkości Europy to jedna z ważkich kwestii w obliczu najbliższej przyszłości znaczonej kolejnymi etapami wojny na Ukrainie.

2.

Energetyka i Ekologia

Zmiany klimatyczne, zawirowania polityczne oraz wojna na Ukrainie wywołały refleksję związaną ze źródłem pochodzenia energii, co przekłada się na reorientację metod jej wytwarzania zwłaszcza w rejonie Trójmorza. Kluczowym staje się energia jądrowa jako główny element miksu energetycznego kraju i stabilizującą rynek zasilany z alternatywnych źródeł.

3.

Bezpieczeństwo i Obronność

Wzrost realnego zagrożenia naszej ojczyzny uświadamia konieczność błyskawicznych zmian w sposobie myślenia o bezpieczeństwie, nakazując szybką weryfikację dotychczasowych ustaw, procedur i innych narzędzi zwiększających poczucie bezpieczeństwa nas jako obywateli oraz skłania do rewizji postaw obywatelskich. Pytania takie jak: Ile kosztuje pokój; jak wzmocnić siłę obronną kraju przy szerokim wsparciu społeczeństwa; jak lepiej edukować młodzież poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i zwiększanie poziomu umiejętności obronnych – wymagają natychmiastowej odpowiedzi.

4.

Gospodarka

W obliczu trwającej wojny na Ukrainie i wyzwań z nią związanych, mocna kondycja polskiej gospodarki i jej rozwój to podstawowy cel. Co zrobić, aby przedłużające się obciążenia wynikające z działań wojennych nie zachwiały stabilnym i rozwijającym się systemem. W jaki sposób stymulować rozwój gospodarki Polski, lidera gospodarczego regionu Trójmorza w obecnej sytuacji geopolitycznej oraz państwa mającego ambicję posiadania dużej i nowoczesnej armii.

5.

Rolnictwo i Żywność

Zmiany klimatyczne wpłynęły znacząco na kształt i kierunek rozwoju produkcji rolnej w kierunku ekologii. To kierunek nieustających poszukiwań, wyzwań oraz szans, również dla Polski. Nasza obecność w Unii Europejskiej oraz inne punkty widzenia i priorytety wymagają debaty, która ochroni nasze interesy. Rolnictwo zawsze, a obecnie w szczególności jest obszarem strategicznym wymagającym najwyższej troski i uwagi.

6.

Technologia

Poruszenie w świecie technologii, jaki wywołało udostępnienie Chat GPT, spowodowało ponowne zainteresowanie rozwojem sztucznej inteligencji. Technologia ta będzie miała, a w wielu obszarach już ma, znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Wykorzystanie SI w przemyśle i usługach, a także obronności zmieni sposób w jaki realizowany był dotychczasowy model rozwoju technologicznego.

7.

Transport i Logistyka

Transport i logistyka to krwioobieg gospodarki każdego kraju. Polska konsekwentnie rozbudowuje sieć połączeń transportowych z krajami UE. Największym wyzwaniem obecnie będzie integracja transportowa Ukrainy z Polską, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego oraz pełna automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji przy jednoczesnej stopniowej eliminacji transportu opartego na węglowodorach.

8.

Społeczeństwo

Rodzina jako fundament silnego społeczeństwa i stabilnej gospodarki w obliczu problemów demograficznych, wymagającej sytuacji ekonomicznej, i geopolitycznej to kluczowe wyzwania społeczne przed jakimi stoi Polska dziś. Pozycja kobiet na rynku pracy, kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poszukiwania najszybszych sposobów wyjścia z niesatysfakcjonującego stanu znajdą się w centrum uwagi debatujących.

9.

Nauka

Umiędzynarodowienie nauki znacząco wpływa na wzmocnienie pozycji polskich badaczy na świecie, a ośrodki B+R w Polsce w coraz większym stopniu zainteresowane są nawiązywaniem współpracy międzynarodowej oraz rekrutacją wybitnych naukowców nie tylko z Polski. Polski przemysł stoi zatem przed wyzwaniem jak najbardziej efektywnie wykorzystać potencjał naukowy w perspektywie kolejnej rewolucji technologicznej tj. sztucznej inteligencji czy technologii kwantowych aby włączyć się do wyścigu.

10.

Kultura

stanowi podstawowy element świadomości silnego społeczeństwa. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historii staje się obowiązkiem państwa i obywateli dla kształtowania przyszłych pokoleń i mocnych więzi społecznych opartych na humanistycznych wartościach. Wzajemne poznanie dziedzictwa krajów i narodów regionu Trójmorza to warunek konieczny do pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury.

Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, odbywające się od 2016 roku, które swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, przedstawiciele Rady Ministrów, a także wybitni eksperci, przedstawiciele świata polityki oraz liderzy opinii.

Włącz dźwiękWyłącz dźwięk

Podsumowanie 7. edycji

2 odsłony: pierwsza w Warszawie 22-23.06, druga w Rzeszowie 17-18.11.2022

  • Patronat Honorowy i udział Prezydenta RP
  • Łącznie prawie 90 paneli w ciągu czterech dni
  • Łącznie ponad 400 ekspertów
  • Polsko- Rumuńskie i Polsko-Ukraińskie Forum Ekonomiczne
  • Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
  • 6 równoległych streamingów w jednym czasie
Partnerzy

Partner Strategiczny

Partnerzy

Główni Partnerzy Medialni

Partnerzy Medialni

Partnerzy Merytoryczni

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy Wspierający