Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

8 kwietnia prezydent RP Andrzej Duda powołał, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, Waldemara Budę na urząd ministra rozwoju i technologii. Minister odpowiada za politykę gospodarczą państwa – m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę i gospodarcze relacje z zagranicą. Do jego zadań należą też sprawy związane z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i mieszkalnictwem.
Jako szef MRiT nadzoruje m.in. Urząd Zamówień Publicznych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Kosmiczną, Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, Krajowy Zasób Nieruchomości, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Patentowy RP, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Odpowiada za Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w której zarejestrowano już ponad 2,5 miliona podmiotów gospodarczych.
Waldemar Buda ma 39 lat, urodził się 21 września 1982 r. w Turku.
W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. W 2011 r. pracował jako radca prawny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
W 2014 r. uzyskał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 r. działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobył mandat poselski na liście Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Został członkiem Klubu Parlamentarnego PiS, zasiadał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców. m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych, których udzielało jego biuro poselskie ‒ pomógł już ponad dwóm tysiącom osób.
Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych i uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego. Od 2018 r. pełnił funkcję sekretarza Sejmu.
Od 4 czerwca 2019 r. sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ponownie uzyskał mandat poselski w okręgu łódzkim na liście PiS, otrzymując ponad 50 tys. głosów (co stanowiło najlepszy indywidualny wynik w okręgu).
Od 15 listopada 2019 r. Waldemar Buda pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie odpowiadał m.in. za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.
Waldemar Buda jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest bieganie – co roku organizuje Biegową Pielgrzymkę Charytatywną do Częstochowy.