dr Tomasz Michalak

Lider zespołu badawczego, IDEAS NCBR

Tomasz P. Michalak jest liderem zespołu badawczego w IDEAS NCBR – centrum badawczo-rozwojowym działającym w obszarze AI i ekonomii cyfrowej – oraz wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował na Wydziale Informatyki w University of Oxford, Wydziale Inżynierii i Informatyki University of Southampton, Wydziale Informatyki University of Liverpool oraz Wydziale Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie w Antwerpii. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat uzyskał na Wydziale Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie w Antwerpii. Prowadzi dwa krajowe i jeden międzynarodowy projekt badawczy. Rezultaty jego badań były publikowane w prestiżowych magazynach np. Nature Human Behaviour, Journal of Artificial Intelligence, and Games and Economic Behaviour oraz prezentowane podczas takich wydarzeń jak: AAAI, IJCAI, IEEE ICDM, ACM EC.