Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
12:00‑12:45 - Scena Idei

Bezgotówkowa waluta cyfrowa

Technologia

Nowoczesne formy płatności to bezsprzecznie szereg korzyści, ale dla ich optymalnego funkcjonowania konieczne są nowe regulacje. Rosnąca popularność kryptowalut coraz dobitniej przemawia za wprowadzeniem cyfrowego pieniądza na szeroką skalę, łączącego zalety tradycyjnej gotówki i wirtualnej waluty. Byłby to pieniądz funkcjonujący obok innych form pieniądza: bezgotówkowego, elektronicznego i fizycznej gotówki. Czy waluty cyfrowe to perspektywiczny obszar, nie tylko w ujęciu konsumenckim, ale również dla sektora bankowego i rynków kapitałowych?
Jakich walut cyfrowych potrzebują Polacy? Jakie to niesie szanse i wyzwania?
Jakie są perspektywy pojawienia się CBDC w Polsce?
Jakie wnioski należy wyciągnąć z historii wprowadzenia e-juana?

Nagranie z transmisji