Grupa Enea jest jednym z najważniejszych podmiotów na rynku energii w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Firma obserwuje globalne trendy i w pełni rozumie wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, dlatego od lat uczestniczy aktywnie w rozwoju sektora OZE.


Grup Enea dysponuje obecnie 443 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach i planuje jej zwiększanie. Koncern energetyczny jest już na drodze transformacji aktywów wytwórczych w kierunku zeroemisyjnym, a swoją przyszłość i rozwój wiąże przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii. Z tego względu finalizowana są prace nad nową strategią Grupy, która będzie ambitną odpowiedzią na zmieniające się wymagania rynku i otoczenia.


Enea chce przede wszystkim inwestować w technologie zeroemisyjne. Plany dotyczą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W najbliższej przyszłości firma nie wyklucza również zaangażowania w projekty lądowych farm wiatrowych, a także instalacje hybrydowe, które łączą OZE i magazyny energii.


W ubiegłym roku działalność rozpoczęła nowa spółka Grupy – Enea Nowa Energia, której zadaniem jest zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii. Powstaje silny, skonsolidowany podmiot, aspirujący do miana lidera w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. Enea Nowa Energia zarządza obecnie 26 instalacjami OZE Grupy i będzie powiększała udział w krajowym rynku zielonej energii. Jednym z ważnych kierunków są inwestycje w farmy fotowoltaiczne.


Kluczowym dokumentem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwoju i transformacji całej branży jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r. , która tworzy ambitną wizję rozwoju sektora energetycznego, która jest tożsama z planami Enei. Grupa ma ambicję stać się liderem w zmianie dotychczasowego postrzegania klasycznych koncernów energetycznych, w stronę nowoczesnego, zrównoważonego oraz innowacyjnego przedsiębiorstwa, dbającego o środowisko i swoich interesariuszy.

Więcej informacji na stronie www