Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski i walczy z dezinformacją 

 

Enea, to jedna z największych spółek energetycznych w Polsce, która jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Firma z powodzeniem przechodzi transformację, rozwija odnawialne źródła energii i wdraża nowoczesne technologie tworząc energetykę jutra. Skutecznie walczy również z dezinformacją, która w ostatnich miesiącach zza wschodniej granicy uderza w polską branżę energetyczną.

Rosja jeszcze przed nieuzasadnionym atakiem na Ukrainę prowadziła agresywną politykę wobec importerów surowców energetycznych. Kreml od tamtego czasu robi wszystko, aby destabilizować rynki energetyczne w Europie, a Putin wykorzystuje nośniki energii jako instrumenty swojej polityki.

– Szantaż energetyczny Rosji to istotny element wpływających na sytuację na europejskim rynku energii, a wysokie ceny energii są jednym z narzędzi wykorzystywanych przez Putina. Musimy się przed tym bronić. Wprowadzane przez polski rząd regulacje i zmiany prawne pozwalają spółkom energetycznym oferować niższe ceny za prąd. Jednocześnie ogromnym wparciem dla Polaków będzie tarcza solidarnościowa i dopłaty do zakupu surowców. To jest realna pomoc dla polskich rodzin. A my, jako Enea i cała branża energetyczna, zrobimy wszystko, aby zapewnić im bezpieczeństwo energetyczne.– powiedział Paweł Majewski, prezes Enei SA.

Jesteśmy w trakcie konfliktu, która ma wymiar nie tylko militarny, energetyczny, ale też i informacyjny. Rosja poprzez dezinformacje chce wpływać na nastroje społeczne budując poczucie niepokoju i zagrożenia. Polskie spółki, w tym Enea, dzięki wsparciu rządu skutecznie odpierają te ataki i dodatkowo zwracają uwagę, aby kliencki zachowali spokój oraz nie dali się zmanipulować rosyjskiej propagandzie i dezinformacji.

– Mamy do czynienia z wojną hybrydową, która ma formułę militarną na Ukrainie, ale energetyczną i przede wszystkim informacyjną w pozostałej części Europy, także w Polsce. Atak na spółki energetyczne to jeden z elementów rosyjskiej walki z systemem zachodnim – wyjaśnia prezes zarządu Enea SA.

Zasady dezinformacji i jej wpływu na polska energetykę tłumaczy kampania edukacyjno-informacyjna „Walczymy o Polską Niezależność”, realizowana przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, którego Enea jest członkiem. Kampania pokazuje jak kształtowane są ceny energii i jaki wpływ mają na nie agresywne działania Rosji.

– Kryzys energetyczny w Europie, to nie jest przypadek i naturalne zjawisko gospodarcze, zależne od cyklów koniunkturalnych. To jest sytuacja celowo wywołana przez Rosjan, która ma za zadanie osłabić kraje Europy Zachodniej i siać niepokój czy zamieszanie w społeczeństwie. Temu także służy dezinformacja – dodaje Paweł Majewski.

Energetyka równolegle ma do wykonana ważne i bezprecedensowe w swojej historii zadanie, którego nie może zahamować nawet tocząca się na kontynencie europejskim wojna. Transformacja branży w kierunku odnawialnych źródeł energii długofalowo jest

najważniejszym zadaniem budującym również niezależność od takich państw jak Rosja, które są eksporterami ropy i gazu. Enea aktywnie uczestniczy w tym wyzwaniu.

–Bezprecedensowy kryzys energetyczny w Europie, z którym aktualnie mamy do czynienia pokazuje, że rozwój odnawialnych źródeł energii wspiera suwerenność gospodarczą. Transformacja musi być jednak sprawiedliwa, a jej tempo należy dostosować do uwarunkowań historycznych i geopolitycznych. Czas kryzysu wymaga jednak rewizji systemu EU ETS i zamrożenia cen zakupu uprawnień CO2. Postulowane przez polski rząd czasowe zamrożenie cen uprawnień w systemie EU ETS pozwoli obniżyć ceny energii, a oszczędzone środki przeznaczać na inwestycje w zeroemisyjne źródła energii – zaznacza Paweł Majewski.