Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
12:40‑13:00 - Scena Główna

Pokaz postaw strzeleckich i sztuk walki

Bezpieczeństwo i obronność

Pokaz wykona 15 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.