Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
14:30‑15:15 - Scena Debat 1

Perspektywy i bariery
rozwoju OZE w Polsce

Energetyka i ekologia

W 2022 r. elektryczna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniosła 22,6 GW, co stanowiło 37,6% mocy zainstalowanej w całym Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Była ona większa w porównaniu do osiągniętej rok wcześniej, o 5,6 GW (o 33,0%). Na tę zmianę wpłynął przede wszystkim przyrost mocy fotowoltaiki o 4,5 GW (o 58,2%).

Nagranie z transmisji