Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
12:00‑12:45 - Scena Debat 2

Jak zmieni nasze życie
sztuczna inteligencja?

Technologia

ChatGPT stał się sensacją 2023 r. - i pierwszym krokiem w kierunku popularyzacji i umasowienia sztucznej inteligencji. Wszystko wskazuje na to, że SI będzie odgrywać coraz istotniejszą rolę w kolejnych obszarach naszego życia. Jak głęboko je zmieni? Czy ludzkość jest zdolna zaadaptować się do zmiany w tym tempie, jakim ona się obecnie rozwija? O tym dyskutować będą goście panelu "Jak zmieni nasze życie sztuczna inteligencja?"

Nagranie z transmisji